Program

Okrugli stolovi

Pitaj fizičara :)

Vode: Davor Horvatić

Tradicionalni okrugli stol gdje sva pitanja o fizici prolaze. Školski sat ugodnog raspravljanja o temama iz fizike.

Doc. dr. sc. Davor Horvatić, docent je na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu. Usavršavao se u Austriji, Poljskoj i Rusiji, a glavno je područje njegova istraživanja fizika kritičnih fenomena i kvantna kromodinamika. Autor je 36 znanstvenih radova, organizator domaćih i međunarodnih konferencija te popularizator znanosti s više od stotinu javnih nastupa.

Kada:

Gdje: