Program

Predavanja i paneli

 

3D printanje

Vodi: Ivan Reljić i Ana Kordić

U izlaganju će biti prikazana procedura izrade 3D printanog modela od ideje preko dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog koncepta do završnog 3D printa, govorit će se o umjetničkom i tehničkom aspektu izrade predmeta korištenjem 3D printera te će se spomenuti trenutno korištene tehnologije i budući razvoj 3D printanja.
Prilikom izlaganja, bit će demonstrirano printanje na open source 3D printeru RepRap Mendel. Nakon izlaganja, zainteresirani će moći razgledati printer u auli fakulteta.

Ivan Reljić je student na doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti. Na Filozofskom fakultetu sudjeluje u nastavi i organizaciji stručnih jednodnevnih radionica. Radi kao predavač informatičkih tečajeva. Njegova područja interesa su edukacija i 3D tehnologije.

Ana Kordić je studentica na preddiplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti. Bavi se vizualnim umjetnostima koristeći tradicionalne i digitalne tehnike.

 

Kada:

Gdje: